Bestuur

 

Corinna Wissels (voorzitter) is staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state. Van 2001 tot maart 2013 werkte zij bij de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, sinds 2007 als Hoofd van de afdeling. Bij Buitenlandse zaken vertegenwoordigde zij de Nederlandse regering in zaken voor het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie. Zij is bestuurslid van de NVER sinds april 2011.

Herman van Harten is rechter in opleiding in Den Haag. Hij is gepromoveerd op "Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht". Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2007.

Hélène Stergiou werkt in het hofcluster van de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was zij advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. Ze schrijft een proefschrift over Europees aanbestedingsrecht in de zorgsector. Zij is sinds april 2012 secretaris van de NVER.

Felix Ronkes Agerbeek is lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie. Daarvoor werkte hij bij het Hof van Justitie van de Europese Unie als referendaris voor Advocaat-Generaal Poiares Maduro en bij het Europa Instituut in Leiden als docent en onderzoeker. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2012.

Herman Speyart is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam, gespecialiseerd in het mededingings- en Unierecht. Daarvoor was hij plaatsvervangend rechter in de Rechtbank Den Haag, lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie, Adviseur Industriële Eigendom bij het Ministerie van Economische Zaken en wetgevingsjurist bij DG XV van de Europese Commissie. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2014.

Claartje van Dam is PhD-fellow aan de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek over de doorwerking van Europese administratieve soft law. Zij is bestuurslid van de NVER sinds november 2014. Daarnaast zit zij in de stuurgroep van de STER.

Pauline Huurnink is advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, waar zij zich bezighoudt met zaken waarin het Europees en mededingingsrecht centraal staan. Zij is bestuurslid van de NVER sinds november 2014. Daarnaast zit zij in de stuurgroep van de STER.

Armin Cuyvers (penningmeester) is universitair docent aan het Europa Instituut van Leiden Law School. Zijn onderzoek concentreert zich op Europees constitutioneel recht in vergelijkend perspectief, de interactie tussen rechtsordes en de EMU. Armin is lid van het NVER bestuur sinds november 2015.

Ronald van Ooik is universitair hoofddocent Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende de laatste 25 jaar doceert hij over de volle breedte van het EU-recht; doet hij onderzoek naar met name het constitutionele recht van de EU, alsmede het vrij verkeer van personen; en geeft hij vele cursussen over Europees recht aan externe partijen. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2015.

Sybe de Vries is hoogleraar EU interne-marktrecht en grondrechten aan de Universiteit van Utrecht. Hij richt zich op geïntegreerd onderzoek naar het Europese interne-marktrecht en de bescherming van grondrechten. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2015.

Charlotte Schillemans (secretaris) werkt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als gemachtigde voor de Nederlandse regering in procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarvoor was zij advocaat bij Pels Rijcken en wetenschappelijk medewerker (civiel) bij de Hoge Raad. Zij is bestuurslid van de NVER sinds april 2017.