Wat biedt het lidmaatschap?

Leden van de NVER hebben vrije toegang tot de bijeenkomsten van de vereniging. Deze bijeenkomsten bieden een voortreffelijke gelegenheid om andere beoefenaren van het recht van de Europese Unie te ontmoeten en om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in het Europese recht. Leden ontvangen de publicaties van de NVER en worden per email ingelicht over de activiteiten van de vereniging. Bovendien hebben zij toegang tot de LinkedIn groep voor NVER-leden.

Voorwaarden

Een lidmaatschap kost €35,- per kalenderjaar. Deze bijdrage is verschuldigd over het gehele jaar ongeacht het moment van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging kan schriftelijk (per brief of email of via het opzegformulier) tegen het einde van het jaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee weken.