Pleitwedstrijd

De jaarlijkse pleitwedstrijd van de Nederlands Vereniging van Europees Recht (NVER) komt er weer aan! Deze zal plaatsvinden op donderdag 8 juni 2017. Dit jaar wordt de NVER-pleitwedstrijd georganiseerd door de winnaar van vorig jaar: de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Studententeams van verschillende Nederlandse universiteiten zullen zich verdiepen in een brede Europeesrechtelijke casus. Na een schriftelijke ronde bepleiten de teams deze casus voor een deskundig Hof van Justitie. De casus betreft dit jaar een kwestie op het terrein van het vrij verkeer van diensten. Naast enkele prejudiciële vragen over het vrij verkeer van diensten, komen ook meer algemene Europeesrechtelijke onderwerpen aan de orde. De casus zal in januari 2017 bekend worden gemaakt. 

Vanaf maandag 9 januari 2017 is de inschrijving voor deelnemende teams geopend. Een deelnemend team dient te bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf studenten. Aanmelding kan via nver@nver.nl en de uiterste datum voor aanmelding van deelnemende teams is op vrijdag 3 maart 2017. Zie voor meer informatie over de pleitwedstrijden het reglement en de deelnemersinstructie.

 

Vorige jaargangen

2015

 • Locatie: Universiteit van Amsterdam
 • Casus: De zaak X
 • Winnaar: Radboud Universiteit Nijmegen (Anna Cleuters, Ellen Goltstein, Serdar Oba en Maxime Smeets)
 • Rechters: mr. Menko Bosma (Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), mr. Janneke Frijters (Jurist Immigratie- en Naturalisatiedienst), mr. Gerben Dijkman (Advocaat gespecialiseerd in asiel- en migratierecht), mr. Olaf van Loon (Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), mr. Aniel Pahladsingh (Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en plaatsvervangend-rechter bij de Rechtbank Rotterdam),  mr. Michelle de Ree, (Jurist Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Europees recht), mr. Jolien Schukking (Rechter College van Beroep voor het Bedrijfsleven) en mr. Ronald van den Tweel (Staatsraad Afdeling Advisering van de Raad van State).

2014

 • Locatie: Rijksuniversiteit Groningen
 • Casus: De Kluut en de Kolen
 • Winnaar: Universiteit van Amsterdam
 • Rechters: prof. mr. Laurence Gormley (Rijksuniversiteit Groningen), mr. Herman Speyart (bestuurslid NVER; Nauta Dutilh) en mr. Joost Hoogveld (ministerie van Buitenlandse Zaken).

2013

 • Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
 • Casus: mediatablets & accessoires
 • Winnaar: Rijksuniversiteit Groningen
 • Rechters: mr. drs. Marc Fierstra, prof. mr. Janneke Gerards, prof. mr. Johan van de Gronden, prof. mr. Saskia Lavrijssen, dr. mr. Sybe de Vries en dr. mr. Henri de Waele.