Voorjaarsbijeenkomst 13 april: van Dublin tot Ankara

De volgende voorjaarsbijeenkomst is getiteld: "Van Dublin tot Ankara: recente ontwikkelingen in het Europees asiel- en migratiebeleid". 

De meer algemene aspecten van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS),  zoals doel, achtergrond en juridische aspecten van dit stelsel zullen aan bod komen. Vervolgens wordt ingezoomd op de hervormingen waartoe de vluchtelingencrisis aanleiding heeft gegeven. Hierbij wordt gekeken naar de voorstellen voor een nieuwe Dublin-Verordening,  de aanpassing van de Asielrichtlijnen en het versterken van de agentschappen Frontex en EASO. Tot slot is er aandacht voor de externe aspecten van het Europese asielrecht, in het bijzonder de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije.

Boeiende sprekers en experts op deze gebieden zullen vanuit de actualiteit deze onderwerpen behandelen. Zo hebben wij Gerald Knaus (bedenker van de zogenaamde Turkije deal) bereid gevonden om de middag af te sluiten met een toelichting op de deal en de praktische implicaties ervan. De middag zal worden voorgezeten door Hanneke van Eijken (universitair docent Europees recht en postdoc onderzoeker bij het project BEUcitizen, Universiteit Utrecht).

Wanneer? Donderdag 13 april om 13.00 uur (ontvangst vanaf 12.45 uur)

Waar? In het auditorium (zaal 0006)  van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, te Den Haag.

Aanmeldingen via NVER@nautadutilh.com.