Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan per e-mail naar nver@nver.nl tegen het einde van het jaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.