Over de NVER

 

De NVER is een wetenschappelijke vereniging van beoefenaren van het Europese recht. Haar doel is om de belangstelling voor en de kennis van het recht van de Europese Unie te bevorderen en om harmonie tussen nationale wetgevingen en rechtsregels in Europa aan te moedigen. 

De vereniging heeft meer dan 400 leden afkomstig uit de wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur, overheid en het bedrijfsleven. Bovendien omvat de NVER een netwerk speciaal voor jonge EU-juristen: de Studiekring Europees Recht (StER). Publicaties van de NVER verschijnen van oudsher in het SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, dat tevens als mededelingenblad fungeert voor de vereniging.

De NVER is opgericht op 24 september 1960 in het gebouw van de Hoge Raad. De oprichtingsbijeenkomst werd bijgewoond door onder anderen André Donner en Pieter VerLoren van Themaat. Jan Donner en Gerard Wiarda behoorden tot de aanvankelijke leden.

De NVER is één van de grondleggers van de Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE), een internationaal netwerk van verenigingen voor Europees recht. Van 26 mei 2018 tot 23 mei 2020 is de NVER voorzitter van FIDE.