Bijeenkomsten

De opzet

Tenminste twee keer per jaar komen leden van de NVER bijeen om actuele ontwikkelingen op het gebied van het Europese recht te bespreken. Het thema van de bijeenkomst wordt ingeleid door een panel van deskundige gastsprekers.

Volgende bijeenkomst NVER

De volgende bijeenkomst is de Najaarsvergadering op vrijdagmiddag 22 november 2019 in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de Nederlandse rapporten die zijn opgesteld voor het FIDE congres dat van 20-23 mei 2020 wordt gehouden in Den Haag. Meer informatie over de Najaarsvergadering volgt spoedig op deze site en via e-mail aan onze leden.

Prikbord

Kijkt u voor interessante bijeenkomsten op het gebied van het recht van de EU ook eens op ons prikbord.*

*Bent u lid van onze vereniging en organiseert u op niet-commerciële basis een bijeenkomst over een EU-gerelateerd onderwerp? Dan kunt u uw bijeenkomst aanmelden voor plaatsing op het prikbord door uiterlijk drie weken voor de bijeenkomst een mail te sturen naar nver@nver.nl.  

Vorige bijeenkomsten NVER

 • Utrecht, 12 april 2019, Voorjaarsbijeenkomst Brexit, defining features: the UK and the EU, Paul Craig.

 • Den Haag, 24 januari 2019, pop up-bijeenkomst Inside Brexit, Martijn de Grave, Sophie van der Hoeven-Bots

 • Amsterdam, 30 November 2018, Internationale geschillenbeslechting & de EU-rechtsorde, Geert de Baere, Mielle Bulterman, Isabelle Van Damme, Ramses Wessel. 

 • Leiden, 13 april 2018, The EU’s Rule of Law Framework and National Court Reforms: A Legitimate Concern?, Stanislaw Biernat, Geert Corstens, Leonard Besselink, Sophie In 't Veld, Tamara Trotman en Paul Bovend'Eert.

 • Rotterdam, 17 november 2017. Presentatie nationale FIDE-rapporten voor het FIDE congres 2018, Lucky Belder, Harrie Temmink, Paul Waszink, Sjoerd Douma, Anna Gunn, Andrea Ott, Ramses Wessel, Felix Ronkes Agerbeek.

 • Den Haag, 13 april 2017. Van Dublin tot Ankara: recente ontwikkelingen in het Europees asiel- en migratiebeleid. Helen Oosterom-Staples, Flip Schuller, Maarten den Heijer, Jorrit Rijpma, Narini Idriz, Gerald Knaus.

 • Utrecht, 11 november 2016. Brexit. Paul Craig, Laurence Gormley, Joost Flamand, Johan Barnard en Armin Cuyvers.

 • Amsterdam, 8 april 2016. Recente ontikkelingen in staatssteun. Arjen Meij, Allard Knook, Sjoerd Douma en Steven Noë.

 • Leiden, 13 november 2015. Presentatie nationale FIDE-rapporten voor het FIDE congres 2016.

 • Den Haag, 13 maart 2015. Vijf jaar Dienstenrichtlijn in de praktijk: hoe dienstig kunnen we het maken? Marleen Botman, Patrick van den Berghe, Paul Hogenhuis, Annemarie Drahmann, Saskia Nuyten, Henk Gierveld

 • Utrecht, 21 november 2014. Van Acces-provider tot Zoekmachine: De aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen in het Unierecht. Remy Chavannes en Stefan Kulk

 • Den Haag, 11 april 2014. De zichtbare hand: Toezichthouders in de EU. Jeroen Capiau, Martijn Groenleer, Monique van Oers, Mira Scholten en Laura Wissink

 • Rotterdam, 22 november 2013. Presentatie nationale FIDE-rapporten voor het FIDE congres 2014.

 • Amsterdam, 19 april 2013. Ne bis in idem in de EU: niet altijd hetzelfde? Michiel Luchtman, Piet van Nuffel, Marjorie Bonn en Rogier Stijnen

 • Utrecht, 23 november 2012. De nood het hoogst, het recht nabij? Europa, de crisis en het Unierecht. Tom Eijsbouts, Aerdt Houben, Ben Smulders, Martijn de Grave en Tom de Gans