Bijeenkomsten

De opzet

Tenminste twee keer per jaar komen leden van de NVER bijeen om actuele ontwikkelingen op het gebied van het Europese recht te bespreken. Het thema van de bijeenkomst wordt ingeleid door een panel van deskundige gastsprekers.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is de Voorjaarsvergadering, die zal worden gehouden op 13 april 2018 in Leiden. Deze Voorjaarsvergadering is een bijzondere samenwerking met de Staatsrechtkring: een symposium over het EU Rule of Law framework en de hervormingen van de rechtspraak in verschillende lidstaten.

Sprekers vanuit de wetenschap, de rechtspraak en de politiek zullen ingaan op het rechtstaatmechanisme op EU-niveau, de bestaande spanningen in Polen en ontwikkelingen in andere lidstaten, de fundamentele vragen die daarbij spelen en mogelijke oplossingsrichtingen. Wij zijn verheugd met de komst van o.m. prof. Biernat (hoogleraar Europees recht aan de JU in Krakau; voormalig vice-president van het Poolse Constitutionele Hof) en prof. Bovend’eert (hoogleraar Staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen).

Nadere informatie over het definitieve programma volgt binnenkort. 

Vorige bijeenkomsten

 • Rotterdam, 17 november 2017. Presentatie nationale FIDE-rapporten voor het FIDE congres 2018.
 • Den Haag, 13 april 2017. Van Dublin tot Ankara: recente ontwikkelingen in het Europees asiel- en migratiebeleid. Helen Oosterom-Staples, Flip Schuller, Maarten den Heijer, Jorrit Rijpma, Narini Idriz, Gerald Knaus.
 • Utrecht, 11 november 2016. Brexit. Paul Craig, Laurence Gormley, Joost Flamand, Johan Barnard en Armin Cuyvers.
 • Amsterdam, 8 april 2016. Recente ontikkelingen in staatssteun. Arjen Meij, Allard Knook, Sjoerd Douma en Steven Noë.
 • Leiden, 13 november 2015. Presentatie nationale FIDE-rapporten voor het FIDE congres 2016. 
 • Den Haag, 13 maart 2015. Vijf jaar Dienstenrichtlijn in de praktijk: hoe dienstig kunnen we het maken? Marleen Botman, Patrick van den Berghe, Paul Hogenhuis, Annemarie Drahmann, Saskia Nuyten, Henk Gierveld
 • Utrecht, 21 november 2014. Van Acces-provider tot Zoekmachine: De aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen in het Unierecht. Remy Chavannes en Stefan Kulk
 • Den Haag, 11 april 2014. De zichtbare hand: Toezichthouders in de EU. Jeroen Capiau, Martijn Groenleer, Monique van Oers, Mira Scholten en Laura Wissink
 • Rotterdam, 22 november 2013. Presentatie nationale FIDE-rapporten voor het FIDE congres 2014.
 • Amsterdam, 19 april 2013. Ne bis in idem in de EU: niet altijd hetzelfde? Michiel Luchtman, Piet van Nuffel, Marjorie Bonn en Rogier Stijnen
 • Utrecht, 23 november 2012. De nood het hoogst, het recht nabij? Europa, de crisis en het Unierecht. Tom Eijsbouts, Aerdt Houben, Ben Smulders, Martijn de Grave en Tom de Gans