Scriptieprijs 2019

De prijs

De NVER looft ook dit jaar weer een prijs van 500 euro uit voor de beste afstudeerscriptie op het terrein van het recht van de Europese Unie. Originaliteit, grondig onderzoek, schrijftalent en natuurlijk een Europeesrechtelijk onderwerp: dat zijn de eigenschappen van scripties die mee kunnen dingen naar de NVER scriptieprijs. De winnende scriptie wordt bekendgemaakt op een ledenvergadering van de NVER en deze scriptie wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.

De voorwaarden

De scriptie moet in het voorafgaande academisch jaar zijn geschreven als verplicht onderdeel van een bachelor's of master's opleiding aan een Nederlandse universiteit. Alleen scripties die het cijfer 8 of hoger hebben gekregen komen in aanmerking. De scriptie moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven en mag uit niet meer dan 30.000 woorden bestaan (inclusief voetnoten en bibliografie). Raadpleeg het reglement voor de precieze voorwaarden en de regels voor inzendingen (also available in English).

De deadline voor inzendingen is vrijdag 13 september 2019 om 18.00 uur.

Scriptieprijs 2018

De NVER Scriptieprijs 2018 is gewonnen door Ralph Groeneveld met zijn scriptie The meaning of ‘protection in accordance with the Geneva Convention’ under Article 38(1)(e) EU Procedures Directive in the light of the safe country concept’, geschreven aan de Vrije Universiteit.

Een eervolle vermelding kreeg de scriptie ‘Re-Interpreting EU Competition Law in the Face of Powerful Big Data Companies’, geschreven aan de Universiteit Maastricht door Florian Kurz.

Winnende scripties

2018

Ralph Groeneveld, “The meaning of 'protection in accordance with the Geneva Convention’ under Article 38(1)(e) EU Procedures Directive in the light of the safe country concept”

2017
R. van der Straten, ‘’The Revision of the Posted Workers Directive: High hopes or empty promises in the search for a stronger social dimenson?’’

2016
A. Scholten, "The European Fiscal Board: Accountability-multiplier in the Economic and Monetary Union or just another Commission body?" 

2015
M. van Steendelaar, "The legitimacy of secret evidence in EU actions for annulment of targeted sanctions" 

2014
O. Kanevskaia, "Compatibility of the EU measures related to labelling of goods imported from Israeli settlements with WTO Law" 

2013
R. de Graaf, "Something old, something new, something borrowed, something blue?"

2012
N.J. de Boer, "Justice, Market Freedom and Fundamental Rights: Just how fundamental are the EU Treaty Freedoms?"

2011
E. Omersa, "Harmonizing Human Rights in Europe through the Charter of Fundamental Rights of the European Union". 

2010
W.J. Berends, “The Interpretation of Multilingual EU Legislation. The Practice of the European Court of Justice and its Consequences for Legal Certainty”

2009
F. van Doorn, "Resale Price Maintenance in EC Competition Law: the Need for a Standardised Approach"

2008
T.D.O. van der Vijver, “Exemptions to the Third Party Acces for new infrastructures in the European Community gas sector”

2007
H.M. Cadenau, “Inequality in Equality. Lacunae in the European equal Treatment Protection of self-employed Women”

2006
D. Lutostańska, “Directive on services in the internal market”

2005
J. M. Rovers, “Zetelverplaatsing van vennootschappen: Nederlandse en Europese ontwikkelingen, een analyse”