Scriptieprijs

De prijs

De NVER looft jaarlijks een prijs van 500 euro uit voor de beste afstudeerscriptie op het terrein van het recht van de Europese Unie. Originaliteit, grondig onderzoek, schrijftalent - en natuurlijk een Europeesrechtelijk onderwerp: dat zijn de eigenschappen van scripties die mee kunnen dingen naar de NVER scriptieprijsDe winnende scriptie wordt bekendgemaakt op een ledenvergadering van de NVER en deze scriptie wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

De voorwaarden

De scriptie moet in het voorafgaande academisch jaar zijn geschreven als verplicht onderdeel van een bachelor's of master's opleiding aan een Nederlandse universiteit. Alleen scripties die het cijfer 8 of hoger hebben gekregen komen in aanmerking. De scriptie moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven en mag uit niet meer dan 30.000 woorden bestaan (inclusief voetnoten en bibliografie). Raadpleeg het reglement voor de precieze voorwaarden en de regels voor inzendingen (ook beschikbaar in het Engels). De deadline voor inzendingen is 14 september 2018 om 18.00 uur.

Scriptieprijs 2017

De NVER Scriptieprijs 2017 is gewonnen door Rosanne van der Straten met haar scriptie ‘’The Revision of the Posted Workers Directive: High hopes or empty promises in the search for a stronger social dimenson?’’, geschreven aan de Universiteit Leiden. Uit het juryrapport

De spanning tussen het economische en het sociale aspect van de detacheringsrichtlijn vormt in de scriptie een effectieve leidraad van een boeiend en vlot betoog. [...] Een scriptie zoals die hoort te zijn. 

Een eervolle vermelding kreeg de scriptie ‘’Excessive prices in the pharmaceutical sector’’, geschreven aan de Universiteit Utrecht door Nathan Meershoek.

Winnende scripties

2017
R. van der Straten, ‘’The Revision of the Posted Workers Directive: High hopes or empty promises in the search for a stronger social dimenson?’’

2016
A. Scholten, "The European Fiscal Board: Accountability-multiplier in the Economic and Monetary Union or just another Commission body?" 

2015
M. van Steendelaar, "The legitimacy of secret evidence in EU actions for annulment of targeted sanctions" 

2014
O. Kanevskaia, "Compatibility of the EU measures related to labelling of goods imported from Israeli settlements with WTO Law" 

2013
R. de Graaf, "Something old, something new, something borrowed, something blue?"

2012
N.J. de Boer, "Justice, Market Freedom and Fundamental Rights: Just how fundamental are the EU Treaty Freedoms?"

2011
E. Omersa, "Harmonizing Human Rights in Europe through the Charter of Fundamental Rights of the European Union". 

2010
W.J. Berends, “The Interpretation of Multilingual EU Legislation. The Practice of the European Court of Justice and its Consequences for Legal Certainty”

2009
F. van Doorn, "Resale Price Maintenance in EC Competition Law: the Need for a Standardised Approach"

2008
T.D.O. van der Vijver, “Exemptions to the Third Party Acces for new infrastructures in the European Community gas sector”

2007
H.M. Cadenau, “Inequality in Equality. Lacunae in the European equal Treatment Protection of self-employed Women”

2006
D. Lutostańska, “Directive on services in the internal market”

2005
J. M. Rovers, “Zetelverplaatsing van vennootschappen: Nederlandse en Europese ontwikkelingen, een analyse”