Bestuur

 

Corinna Wissels (voorzitter) is staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van 2001 tot maart 2013 werkte zij bij de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, sinds 2007 als Hoofd van de afdeling. Bij Buitenlandse Zaken vertegenwoordigde zij de Nederlandse regering in zaken voor het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie. Zij is bestuurslid van de NVER sinds april 2011.

Herman van Harten is rechter bij team handel van de Rechtbank Den Haag. Eerder werkte hij bij verschillende universiteiten als docent en onderzoeker. In 2011 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op de autonomie van de nationale rechter in het Europees recht. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2007 en nauw betrokken bij de organisatie van FIDE 2020 in Den Haag.

Hélène Stergiou werkt als juridisch adviseur bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU. Daarvoor werkte zij bij de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en was zij advocaat bij Pels Rijcken. Ze schrijft een proefschrift over Europees aanbestedingsrecht in de zorgsector. Zij is bestuurslid van de NVER sinds april 2012.

Felix Ronkes Agerbeek is lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie. Daarvoor werkte hij bij het Hof van Justitie van de Europese Unie als referendaris voor Advocaat-Generaal Poiares Maduro en bij het Europa Instituut in Leiden als docent en onderzoeker. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2012.

Herman Speyart is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam, gespecialiseerd in het mededingings- en Unierecht. Daarvoor was hij plaatsvervangend rechter in de Rechtbank Den Haag, lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie, Adviseur Industriële Eigendom bij het Ministerie van Economische Zaken en wetgevingsjurist bij DG XV van de Europese Commissie. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2014.

Claartje van Dam is PhD-fellow aan de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek over de doorwerking van Europese administratieve soft law. Zij is bestuurslid van de NVER sinds november 2014.

Pauline Huurnink werkt bij de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken als gemachtigde voor de Nederlandse regering in procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarvoor was zij advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. Zij is bestuurslid van de NVER sinds november 2014.

Armin Cuyvers (penningmeester) is universitair hoofddocent aan het Europa Instituut van Leiden Law School. Zijn onderzoek concentreert zich op Europees constitutioneel recht in vergelijkend perspectief, de interactie tussen rechtsordes en de EMU. Armin is lid van het NVER bestuur sinds november 2015.

Ronald van Ooik is universitair hoofddocent Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende de laatste 25 jaar doceert hij over de volle breedte van het EU-recht; doet hij onderzoek naar met name het constitutionele recht van de EU, alsmede het vrij verkeer van personen; en geeft hij vele cursussen over Europees recht aan externe partijen. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2015.

Sybe de Vries is hoogleraar EU interne-marktrecht en grondrechten aan de Universiteit van Utrecht. Hij richt zich op geïntegreerd onderzoek naar het Europese interne-marktrecht en de bescherming van grondrechten. Hij is bestuurslid van de NVER sinds november 2015.

Charlotte Schillemans (secretaris) werkt bij de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken als gemachtigde voor de Nederlandse regering in procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarvoor was zij advocaat bij Pels Rijcken en wetenschappelijk medewerker (civiel) bij de Hoge Raad. Zij is bestuurslid van de NVER sinds april 2017.

Sylvia Evers is raadsheer (civiel) in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en tevens gerechtscoördinator Europees recht aldaar. Sinds november 2017 is zij bestuurslid van de NVER.

Guus de Bruijn is advocaat bij C-law Competition Lawyers, waar hij zich bezighoudt met Europees en mededingingsrecht. Hij is bestuurslid sinds november 2017. Daarnaast zit hij in de stuurgroep van de STER.

Clio Zois is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek op het gebied van Europees en mededingingsrecht. Zij is bestuurslid van de NVER sinds november 2017. Daarnaast zit zij in de stuurgroep van de STER.