50 jaar NVER

In 2010 vierde de NVER haar vijftigjarige jubileum. Om dit jubileum luister bij te zetten ontstond het initiatief om een bundel samen te stellen met vijftig besprekingen van klassieke arresten in het recht van de Europese Unie.

Europees recht wordt voor een belangrijk deel in de jurisprudentie ontwikkeld. De arresten die in deze bundel zijn besproken kunnen als de bouwstenen van het EU-rechtssysteem worden beschouwd. Het gaat in deze bundel niet in de eerste plaats om de waarde van de individuele arresten. De annotaties staan vooral in het perspectief van de ontwikkeling van belangrijke leerstukken van het EU-recht.

Ervaren annotatoren van verschillende generaties bespreken in uiteenlopende stijlen de arresten with the benefit of hindsight; zij plaatsen de vijftig arresten met de kennis van nu in het langere termijn perspectief.

Daarmee geeft de bundel een waardevol beeld van de ontwikkeling en betekenis van het recht van de Europese Unie dat doorwerkt tot op de dag van vandaag.

T.W.B. Beukers, H.J. van Harten en S. Prechal (red.)

Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten

Boom Juridische uitgevers, Den Haag: 2010.