Scriptieprijs en Pleitwedstrijd 2015

Ook dit jaar looft de NVER een prijs uit voor de beste scriptie op het terrein van het recht van de Europese Unie (deadline voor inzending 15 september 2015) en vindt de jaarlijkse NVER pleitwedstrijd plaats (deadline voor inschrijving van pleitteams 1 oktober 2015). Meer informatie is te vinden op deze website (activiteiten).