Voorjaarsbijeenkomst 8 april: recente ontwikkelingen in staatssteun

De voorjaarsbijeenkomst van de NVER is getiteld: Recente ontwikkelingen in staatssteun: Steunrecht als graadmeter voor een ‘nationaler’ Europa met meer ruimte voor algemeen-belang overwegingen?

Onder voorzitterschap van Arjen Meij zullen Sjoerd Douma, Allard Knook en Steven Noë ingaan op recent ontwikkelingen in het staatssteunrecht. Daarbij zal de focus liggen op selectiviteit, interstatelijk effect en de toepassing van staatssteunregels in niet-economische domeinen. Onder andere zal worden ingegaan op de recente tax rulings, ontwikkelingen in de toepassing van Altmark en de overkoepelende vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor een ‘socialer’ of ‘nationaler’ staatsteunrecht met meer ruimte voor overwegingen van nationaal algemeen belang.

Wanneer? Vrijdag 8 april 2016, ontvangst vanaf 14.00 uur

Waar? NautaDutilh, Strawinskylaan 1999, 1077 XV  Amsterdam

Programma (met Powerpoint presentaties):

14:00 - 14:30: Ontvangst en koffie

14:30 - 14:35: Opening door Corinna Wissels

14:35 - 14:40: Introductie door Arjen Meij, voorzitter

14:40 - 15:00: Allard Knook: ‘Herontdekking van de “taak van zuiver sociale aard”?’

15:00- 15:15: Vragen en discussie

15:15- 15:35: Sjoerd Douma: ‘Actualiteiten Selectiviteit, met speciale aandacht voor fiscale steun’ 

15:35- 15:50: Vragen en discussie

15:50 - 16:05: Koffiepauze

16:05 - 16:25: Steven Noë: ‘Beïnvloeding van de tussenstaatse handel: formaliteit of duidelijke grens?’

16:25- 17:00: Vragen en discussie tussenstaatse handel en algemeen  

Over de sprekers:

  • Prof. mr. Arjen Meij is hoogleraar in Luxemburg, visiting fellow aan het Asser Instituut en oud-rechter in het Gerecht.
  • Prof. dr. Sjoerd Douma is hoogleraar Internationaal en EU Belastingrecht aan de universiteit Leiden, belastingadviseur bij PwC en onder andere honorair raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
  • Dr. Allard Knook is senior advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en oprichter en coördinator van het Landelijk Staatssteunnetwerk.
  • Steven Noë is lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie, waar hij deel uitmaakt van het staatssteun-team.

Aanmeldingen via nver@nver.nl