verslag YEL Kick off event

Op 20 juni 2019 vond in Brussel het Young European Laywers (‘YEL’) Kick off event plaats. Het doel was onder andere om de bekendheid van de YEL te vergroten en een link te maken tussen de relatief jonge doelgroep en het FIDE 2020 congres. Er was daarom expliciet gekozen voor een thema van FIDE 2020, namelijk ‘EU Competition Law and the Digital Economy’. De middag kende drie jonge sprekers (< 40 jaar) die dit thema onder de loep namen, alle drie vanuit een andere invalshoek.

Allereerst gaf Massimiliano Kadar (Europese Commissie, DG Mededinging, Brussel) een overzicht van de huidige ontwikkelingen binnen dit domein. Daarna behandelde Naomi Burgoyne (Slaughter and May, London) de problematiek van de ‘Most Favourite Nation’-clause. Douwe Meindertsma (ACM, Den Haag) vertelde tot slot over de mogelijke introductie van een nieuw handhavingsmechanisme. Na de presentaties kon het publiek stemmen met stemkaarten aan de hand van een aantal stellingen en ontstond er een levendige discussie tussen publiek en sprekers.

De middag werd afgesloten met een geslaagde borrel. Het evenement werd facilitair en financieel ondersteund door de ‘Best Friends’ advocatenkantoren, een samenwerking van vijf internationaal gerenommeerde advocatenkantoren (o.a. De Brauw) met gedeelde faciliteiten in Brussel.

Kijk voor meer foto’s  hier

Kijk voor meer foto’s hier