Radboud Universiteit Nijmegen wint NVER Pleitwedstrijd 2015

De NVER Pleitwedstrijd 2015 is gewonnen door de Radboud Universiteit Nijmegen (Anna Cleuters, Ellen Goltstein, Serdar Oba en Maxime Smeets). Het was een bijzondere editie: voor de 10e keer werd de NVER Pleitwedstrijd gehouden. De belangstelling was dit jaar overweldigend. Er deden maar liefst negen teams van acht verschillende universiteiten mee. De felbegeerde wisselbeker is uitgereikt aan het Nijmeegse team.

De rechtsstrijd betrof een rijke (fictieve, maar helaas) zeer actuele Europeesrechtelijke casus, geschreven door prof. dr. Annette Schrauwen en mr. dr. Ronald van Ooik die namens de Universiteit van Amsterdam medeorganisatoren van de NVER Pleitwedstrijd 2015 waren. In deze casus stond het vluchtelingprobleem en het recht op opvang in de EU-lidstaten centraal. De achttienjarige vluchteling X uit Sierra Leone kwam op tegen het besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om de aanvraag voor het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, in verband met hetgeen is bepaald in de Dublin-Verordening, af te wijzen. Tegelijkertijd vorderde X schadevergoeding van de Staatssecretaris voor de kosten die X heeft moeten maken voor zijn verblijf in een Italiaans opvangcentrum, alsmede de kosten die hij wegens ziekte, opgelopen in dat centrum, moest slikken. Naast enkele prejudiciële vragen over het Europese asielrecht, kwamen ook meer algemene Europeesrechtelijke onderwerpen aan de orde.

Op donderdag 26 november 2015 streden negen moedige teams van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam,  Universiteit Leiden (twee teams), Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam om de winst.

Het eerbiedwaardige Hof van Justitie van de Europese Unie bestond dit jaar uit: mr. Menko Bosma (Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), mr. Janneke Frijters (Jurist Immigratie- en Naturalisatiedienst), mr. Gerben Dijkman (Advocaat gespecialiseerd in asiel- en migratierecht), mr. Olaf van Loon (Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), mr. Aniel Pahladsingh (Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en plaatsvervangend-rechter bij de Rechtbank Rotterdam),  mr. Michelle de Ree, (Jurist Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Europees recht), mr. Jolien Schukking (Rechter College van Beroep voor het Bedrijfsleven) en mr. Ronald van den Tweel (Staatsraad Afdeling Advisering van de Raad van State).

De pleitsessies vonden plaats bij het ‘Hof van Justitie’ gelegen aan de Oudehuismanpoort in Amsterdam. Er werden vurige pleidooien gehouden, scherpe vragen gesteld en verrassende argumenten naar voren gebracht. Uiteindelijk ging de finalestrijd tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Hof van Justitie riep het team van de Radboud Universiteit Nijmegen (Anna Cleuters, Ellen Goltstein, Serdar Oba en Maxime Smeets) uit als winnaar van de NVER Pleitwedstrijd 2015! Het bleef nog lang gezellig in Amsterdam.

Volgend academisch jaar zal de NVER Pleitwedstrijd plaatsvinden bij de Radboud Universiteit Nijmegen.