Maria van Steendelaar wint Scriptieprijs 2015

De scriptieprijs, de nationale FIDE-rapporten, nieuwe bestuursleden - dat is slechts een greep uit het volle programma van de najaarsbijeenkomst die vorige week werd gehouden in Leiden.

Scriptieprijs

De NVER scriptieprijs 2015 is gewonnen - uit meer dan 20 inzendingen - door Maria van Steendelaar voor haar scriptie "The legitimacy of secret evidence in EU actions for annulment of targeted sanctions", geschreven aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De winnaar werd bekendgemaakt door jury-voorzitster Anne Fischer (partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten). Uit het juryrapport

Deze scriptie snijdt op concrete en heldere wijze het zeer actuele dilemma aan van enerzijds het recht op een fair trial en anderzijds de noodzaak dat bepaald bewijsmateriaal in het kader van gerichte sancties geheim blijft. ... Al met al een helder, overtuigend en goed gestructureerd betoog met een interessante vergelijking tussen de nationale praktijk in het Verenigd Koninkrijk en op EU-niveau. De combinatie van een toets aan art. 6 EVRM en normatieve theorieën (onder meer John Rawls’s A Theory of Justice) geeft een extra dimensie. Een prestatie die de bekroning met de NVER-scriptieprijs 2015 verdient.

Een eervolle vermelding viel te beurt aan Marine Borchardt voor haar scriptie "Participatory Democracy as a New Legal Concept for EU Governance: A Legal Analysis of the Normative Content and Enforceability of Article 11(1)-(3) TEU."

De onderzoeksvraag luidt of het mogelijk is om participatory democracy, zoals neergelegd in artikel 11 leden 1 tot en met 3 VEU, te vertalen naar een operationeel, bindend en handhaafbaar concept voor EU Governance … Bijzonder aan deze scriptie, daarover waren alle juryleden het eens, is dat de auteur de daad bij het woord voegt en met een (eigen) voorstel komt voor een toekomstige verordening waarmee zij haar onderzoeksvraag beantwoordt in een poging handen en voeten te geven aan artikel 11 VEU. 

Onder de inzendingen waren zoveel kwalitatief hoogwaardige scripties, dat de jury de volgende drie scripties als eveneens vermeldenswaard aanmerkte:

  • “Pay for Delay Settlements in Europe: EU Competition and Patent Policy at a Crossroads. A Law and Economics Inquiry” van Argyro Maria Karagianni (Universiteit Utrecht)
  • “The Spitzenkandidaten procedure” van Paul Post (Universiteit Leiden)
  • “The Challenges of Applying European Competition Law to the Search Engine Market: an Analysis of article 102 TFEU in Light of the Google Antitrust Investigations” van Vivian van Weperen (Universiteit Utrecht) 

De jury bestond uit: mr. A.C.M. Fischer-Braams, mr. P. P. Huurnink, Prof. mr. dr. J. Langer, mr. K. Sevinga, en mr. H. Temmink.

Nationale FIDE-rapporten

Het grootste deel van de vergadering was gewijd aan de drie Nederlandse nationale rapporten voor het FIDE-congres 2016 in Boedapest. Elk rapport werd gepresenteerd door de rapporteurs en vervolgens besproken door de referent: Matthias Haentjens (hoogleraar Financieel Recht, Universiteit Leiden) voor het rapport gepresenteerd door Thomas Beukers en Thomas van Rijn over Europese bankenunie; Sylvia Evers (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) voor het rapport gepresenteerd (met behulp van een powerpoint presentatie) door Jeroen Kortmann over civiele schadevergoedingsacties bij schendingen van het Europese mededingingsrecht; Ronald van Ooik (universitair docent Europees recht, UvA) voor het rapport gepresenteerd door Linda Senden en Ton van den Brink over de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten.

Samenstelling van het bestuur

Ten slotte heeft de ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden benoemd: Armin Cuyvers, Ronald van Ooik en Sybe de Vries. Zij komen het bestuur versterken nu Sacha Prechal en Marc Fierstra hebben besloten om zich uit het verenigingsbestuur terug te trekken. Beiden zijn jarenlang vaste steunpilaren geweest in het bestuur van de NVER. Marc Fierstra fungeerde tevens als penningmeester; Armin Cuyvers heeft die rol nu overgenomen.