Voorjaarsbijeenkomst 13 april: van Dublin tot Ankara

De volgende voorjaarsbijeenkomst is getiteld: "Van Dublin tot Ankara: recente ontwikkelingen in het Europees asiel- en migratiebeleid". 

De meer algemene aspecten van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS),  zoals doel, achtergrond en juridische aspecten van dit stelsel zullen aan bod komen. Vervolgens wordt ingezoomd op de hervormingen waartoe de vluchtelingencrisis aanleiding heeft gegeven. Hierbij wordt gekeken naar de voorstellen voor een nieuwe Dublin-Verordening,  de aanpassing van de Asielrichtlijnen en het versterken van de agentschappen Frontex en EASO. Tot slot is er aandacht voor de externe aspecten van het Europese asielrecht, in het bijzonder de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije.

Boeiende sprekers en experts op deze gebieden zullen vanuit de actualiteit deze onderwerpen behandelen. Zo hebben wij Gerald Knaus (bedenker van de zogenaamde Turkije deal) bereid gevonden om de middag af te sluiten met een toelichting op de deal en de praktische implicaties ervan. De middag zal worden voorgezeten door Hanneke van Eijken (universitair docent Europees recht en postdoc onderzoeker bij het project BEUcitizen, Universiteit Utrecht). Zie voor meer details het programma hieronder.

Wanneer? Donderdag 13 april om 13.00 uur (ontvangst vanaf 12.45 uur)

Waar? In het auditorium (zaal 0006)  van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, te Den Haag.

Aanmeldingen via NVER@nautadutilh.com.

 

Programma

Deel I. Het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel – Achtergrond, Kader en Recente Ontwikkelingen

Helen Oosterom-Staples (universitair docent Europees recht, Tilburg Law School): Het recente Europees asielbeleid

Flip Schuller (vreemdelingen-en asieladvocaat, Prakken d’Oliveira): De uitwerking van het Europese asielbeleid in de lidstaten: asielrechtspraak en asielpraktijk in de verschillende lidstaten

Deel II. Na de Crisis: Hervorming van het GEAS – Dublin, Asielrichtlijnen, EASO /Frontex, gevolgen voor Schengen          

Maarten den Heijer (universitair docent internationaal recht, UvA & rechter-plaatsvervanger rechtbank Midden-Nederland): Dublin en Asielrichtlijnen

Jorrit Rijpma (universitair hoofddocent, Europa Instituut, Universiteit Leiden & rechter-plaatsvervanger rechtbank Midden-Nederland): Gevolgen van de crisis voor de Schengensamenwerking/hervorming Frontex en de Europese agentschappen op het gebied van grensbewaking en asiel.

Deel III. De externe dimensie: EU-Turkije deal, New Migration Partnership Framework                            

Narin Idriz (universitair docent Europees recht, Universiteit Utrecht): Turkije deal; juridische kanttekeningen – model voor toekomst?

Gerald Knaus (founding chairman van European Stability Initiative): Praktische implicaties van de Turkije deal