Radboud Universiteit Nijmegen wint NVER Pleitwedstrijd 2017

De NVER Pleitwedstrijd 2017 is gewonnen door de Radboud Universiteit Nijmegen (Thomas Arnold, Merel van Helvoirt en Najib Zamani). Het Nijmeegse team heeft voor de twee keer op rij de felbegeerde wisselbeker in de wacht gesleept.

De rechtsstrijd betrof een rijke (fictieve, maar) zeer actuele Europeesrechtelijke casus, geschreven door prof. mr. J.W van de Gronden en mr. S.M. Andriessen namens van de Universiteit Nijmegen. Deze universiteit was medeorganisator van de NVER Pleitwedstrijd 2017, omdat het Nijmeegse team de vorige editie had gewonnen.

In de casus stond het vrij verkeer van diensten en meer in het bijzonder de Dienstenrichtlijn centraal. Online supermarkt BOODSCHAP heeft een vergunning bij de gemeente Nijmegen aangevraagd om vanuit een groter bedrijfspand in Nijmegen hun supermarkt te exploiteren. Het pand staat al langere tijd leeg en de gemeente wil dan ook graag een vergunning verlenen. Wel bestaat bij de gemeente de angst dat BOODSCHAP het pand maar kortstondig zal betrekken, om zich vervolgens in de randstad te vestigen. Daarom verbindt de gemeente een aantal voorwaarden aan de vergunning. De gemeente verleent op basis van het bestemmingsplan een vergunning voor vijf jaar, met automatische verlenging. Voorwaarden zijn dat BOODSCHAP gedurende deze vijf jaar haar hoofdvestiging in het bedrijfspand heeft en haar statutaire zetel in de provincie Gelderland blijft. Daarnaast mag BOODSCHAP vanuit het bedrijfspand geen detailhandelsactiviteiten verrichten, zoals de verkoop van supermarktproducten rechtstreeks aan consumenten. Het bestemmingsplan staat dit op die plek niet toe en vanwege de leegstand van veel winkelpanden is extra detailhandel ook niet toegestaan in Nijmegen. BOODSCHAP is blij met de vergunning, maar niet met de daaraan gesteld voorwaarden. Zij maakt daarom bezwaar. Een concurrent, het Italiaanse bedrijf Mercator, met een hoofdvestiging in Milaan en een filiaal gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein in Nijmegen, levert ook online boodschappen in Nederland. Ook zij maakt bezwaar tegen de aan BOODSCHAP verleende vergunning. Naast enkele prejudiciële vragen over de toepasbaarheid en de inhoudelijke vereisten van de Dienstenrichtlijn kwamen ook meer algemene onderwerpen op het snijvlak van het Europese en het nationale bestuursrecht aan de orde.

Op donderdag 8 juni 2017 streden vier moedige teams van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen om de winst.

Het eerbiedwaardige Hof van Justitie van de Europese Unie bestond dit jaar uit: mr. Patrick van den Berghe (Coördinerend Raadsadviseur Europees recht Ministerie van Economische Zaken), mr. Aniel Pahladsingh (Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en plaatsvervangend-rechter Rechtbank Rotterdam),  mr. Gijs van Midden (Advocaat BarentsKrans, gespecialiseerd in Europees en mededingingsrecht), mr. Ramona Grimbergen (Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Laura van Heijningen (Jurist EU-recht Raad van State, gedetacheerd bij Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Europees recht).

De pleitsessies vonden plaats bij het ‘Hof van Justitie’ in het Grotiusgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen. Er werden vurige pleidooien gehouden, scherpe vragen gesteld en verrassende argumenten naar voren gebracht. Uiteindelijk ging de finalestrijd tussen de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Hof van Justitie riep het team van de Radboud Universiteit Nijmegen (Thomas Arnold, Merel van Helvoirt en Najib Zamani.) uit als winnaar van de NVER Pleitwedstrijd 2017!