Jonge juristen gezocht voor het bestuur van de NVER en de stuurgroep van de STER

Omschrijving

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, die aan het begin van hun juridische carrières staan en bijzondere interesse hebben in het recht van de Europese Unie.

De NVER is een wetenschappelijke vereniging van beoefenaren van het Europese recht. Haar doel is om de belangstelling voor en de kennis van het recht van de Europese Unie te bevorderen en om harmonie tussen nationale wetgevingen en rechtsregels in Europa aan te moedigen. De NVER heeft meer dan 400 leden afkomstig uit de wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur, overheid en het bedrijfsleven.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 11 personen, waaronder de voorzitter, de penningmeester en een secretaris. In het bestuur zijn ook  twee  leden van de stuurgroep van de Studiekring Europees recht (STER) vertegenwoordigd. De onderhavige oproep ziet op deze twee vertegenwoordigers. Hiervoor wordt een open sollicitatieprocedure gevolgd.

Het is de bedoeling dat de twee personen die naar aanleiding van deze open sollicitatieprocedure geselecteerd worden op zoek gaan naar 3 à 4 generatiegenoten om met hen de nieuwe stuurgroep van de Studiekring Europees Recht (STER) te gaan vormen. De STER richt zich op jonge juristen die interesse hebben in het Europees recht en werkzaam zijn in de advocatuur, bij de universiteit, in het bedrijfsleven, bij de rechterlijke macht of de overheid. De STER biedt een platform waarbij deze juristen elkaar kunnen leren kennen en een netwerk vormen.

Daarnaast is de STER ook betrokken bij het vormen van een ‘Europese STER’, het netwerk van Young European Lawyers. Dit netwerk beoogt jonge EU recht juristen uit de verschillende EU lidstaten bij elkaar te brengen en een rol te geven tijdens het tweejaarlijkse congres van de Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE). Het volgende FIDE congres zal plaatsvinden in Portugal in 2018. In 2020 vindt het FIDE congres plaats in Den Haag.

Het vormen van een STER stuurgroep wordt de eerste taak van de twee nieuwe bestuursleden van de NVER. Daarnaast zijn de twee nieuwe bestuursleden actief binnen het NVER bestuur en helpen zij mee met organiseren van de activiteiten van de NVER, zoals de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsvergadering en pleitwedstrijd.

 

Profiel

Het bestuur van de NVER zoekt jonge juristen die aan het begin van hun carrières staan en aantoonbaar bijzondere interesse hebben in het recht van de Europese Unie. Personen uit verschillende juridische disciplines (wetenschap, overheid, advocatuur, rechterlijke macht) worden uitgenodigd te solliciteren.

De nieuwe bestuursleden zijn bereid zich enige jaren in te zetten voor zowel de STER als NVER, zijn in staat een netwerk van Europees recht juristen te ontwikkelen en  zijn bereid mee te werken aan en inhoudelijk mee te denken over te organiseren activiteiten van zowel STER als NVER. Bestuursleden worden benoemd voor vijf jaar en zijn eenmaal voor een gelijke periode benoembaar.

 

Procedure

De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter van de NVER en de leden van de STER stuurgroep:

Mw. mr. C.M. Wissels (voorzitter van de NVER)
Mw. mr. C.S. Schillemans (secretaris van de NVER)  
Mw. mr. J.C.A. van Dam  
Mw. mr. P.P. Huurnink

Deze sollicitatiecommissie selecteert de kandidaten en formuleert een voordracht aan de ALV van de NVER.

 

Informatie en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kunt u zich wenden tot Claartje van Dam  j.c.a.van.dam@law.leidenuniv.nl en Pauline Huurnink p.huurnink@pelsrijcken.nl. Heeft u interesse in deze positie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 31 juli per e-mail uw CV en een korte motivatie. U kunt uw reactie sturen naar nver@nver.nl onder vermelding van ‘sollicitatie NVER bestuur en STER stuurgroep’.